dalnice

O společnosti

Společnost SAMDI, s.r.o., se zabývá vším, co souvisí s dopravní infrastrukturou, zejména pak výkonem kontrolní funkce inspekčního orgánu pro vodorovné a svislé dopravní značení. Mimo to poskytujeme i další služby jako je projektové řízení či propagaci, můžeme nabídnout i nemalé zkušenosti z oblasti přípravy staveb, státní správy či jiné související agendy. Sídlíme v Brně, ale naše působnost je celorepubliková.

Jsme menší firmou s osobním přístupem ke každému zákazníkovi. Našim primárním cílem je poskytovat takové výstupy, které přispěji k celkovému dobrému výsledku, ať už jde o kvalitní a trvanlivé dopravní značení, dobře řízený projekt nebo srozumitelnou propagaci. Neustále se snažíme rozvíjet a nabízet další služby z oblasti dopravy a to buďto sami, nebo ve spolupráci s partnerskými firmami.

Aktuální dění okolo firmy můžete sledovat na našem profilu na Linked Kontaktní údaje a informace o vedení společnosti najdete v sekci Kontakt. Rádi pro Vás připravíme nabídku dle Vašich potřeb.

Akreditační značka

Inspekční orgán

Jsme Českou institucí pro akreditaci (ČIA) akreditovaný inspekční orgán pro kontrolu parametrů vodorovného a svislého dopravního značení. Máme tak prověřené jak inspekční postupy, tak řízení samotného inspekčního orgánu podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.

Kontrola vodorovného dopravního značení

Pomocí 3 inspekčních postupů umíme ověřit parametry vodorovného dopravního značení.

Kontrola svislého dopravního značení

Pomocí inspekčního postupu umíme ověřit parametry svislého dopravního značení.

Inspekční postupy pro kontrolu VDZ

Pro kontrolu jsou použity následující 3 akreditované postupy.

Inspekční postup 1 - Kontrola geometrických rozměrů vodorovného dopravního značení

V rámci tohoto inspekčního postupů se provede měření objednatelem vybraného vodorovného dopravního značení na definovaných místech. Naměřené hodnoty se porovnají s požadovanými rozměry a provedením uvedenými ve Vzorových listech (VL č. 6.2). Závěrem je konstatování, zda vodorovné značení má požadované parametry či nikoliv. Tato metoda má význam zejména u nově realizovaného značení, neboť slouží ke kontrole zhotovitele. U stávajícího značení může odhalit degradaci značení či jeho předchozí špatné provedení, v rámci obnovy pak může být tento stav napraven.

Měření VDZ

Inspekční postup 2 - Inspekce provedení vodorovného dopravního značení

Dle tohoto Inspekčního postupu je kontrolována a hodnocena aplikace užitých hmot vodorovného dopravního značení, které musí splňovat podmínky kvality dle příslušných norem a právních aj. předpisů. Jde o vizuální posouzení jednak druhu použitého materiálu, zda tento odpovídá objednánemu, jednak kvalita jeho provedení (např. rovnoměrnost nanesení materiálu).

Inspekční postup 3 - Inspekce dodržení technologického předpisu vodorovného dopravního značení

Dle tohoto Inspekčního postupu je kontrolováno dodržení technologického předpisu u provedeného vodorovného dopravního značení, které musí splňovat podmínky kvality dle příslušných norem a právních aj. předpisů. Postup se uplatní při realizaci nového značení, kdy tento navazuje na inspekční postup 2 a jejich cílem je kontrola dodržení kvality provedení vodorovného dopravního značení. Díky této kontrole tak lze zajistit technologickou kázeň zhotovitele značení a tím i dlouhou životnost VDZ.

Inspekční postupy pro kontrolu SDZ

Pro kontrolu je použit následující akreditovaný postup.

Inspekční postup 4 - Inspekce umístění, geometrických rozměrů a konstrukce svislého dopravního značení

V rámci tohoto postupu se kontroluje umístění, geometrické rozměry a konstrukce svislého dopravního značení podle předpisů zejména podle vzorových listů VL 6.1, zadávací dokumentace a dalších požadavků zadavatele. Kontrola se provádí na pozemních komunikacích, na kterých je provedeno trvalé svislé dopravní značení. Účelem tohoto inspekčního postupu je zjistit, zda je značení provedeno v souladu s předpisy, a dále jeho fakticky stav. Výsledek je tak komplexni zhodnocení značení zhlediska požadovaných parametrů.

Kontrola SDZ

Další služby

Mimo výkonu inspekčního orgánu umíme nabídnout i celou řadu další služeb:

Inspekce dopravního značení pomocí akreditovaných inspekčních postupů
Ve spolupráci s partnerskou firmou C.Q.E zajištění dodávky mobilních kamerových systémů
Testování, měření, analýzy a kontroly
Poradenská a konzultační činnost, se zaměřením na dopravní infrastrukturu
Odborné studie a posudky
Projektové řízení
Propagační činnost

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktů:

601 367 009

info(at)samdi.cz

Vedení společnosti

Bc. Martin Landsfeld
ředitel společnosti, technický vedoucí inspekčního orgánu

Jana Urbancová
jednatel společnosti

Sídlo a identifikační údaje společnosti

Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště

IČ 255 11 661

Kancelář:
Medkova 4, 627 00 Brno